วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เกล็ความรู้คอมพิวเตอร์

"ซอฟต์แวร์"

ซอฟต์แวร์ (Software)หมายถึง โปรแกรมชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นการควบคุม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี 2  ประเภท คือ
              1. ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ (System Software) คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมควบคุมเครื่อง ระบบปฏิบัติการ เช่น DOS, Windows, Os/2,Unix
               .Windows 95 เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนระบบปฏิบัติการ DOS และแทน Windows 3.1 สำหรับตัวเลข 95 บอกถึงปีที่ออกจำหน่าย(ค.ศ. 1995) ส่วน Windows 98 ออกจำหน่าย ค.ศ. 1998 เป็นเพียงการปรับปรุงWindows 95 ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการใหม่
               .Windows NT พัฒนาขึ้นมาต่างหากจาก Windows 95 กล่าวคือไม่ได้ใช้ Windows 95 เป็นบรรทัดฐาน ถือได้ว่าเป็นระบบปฏิบัติการคนละอย่างกับWindows 95 แต่มีหน้าจอตลอดจนวิธีใช้อย่างเดียวกับ คำว่า NT ย่อมาจาก New Technology ผู้ผลิตได้ผลิตเพื่อใช้ระบบปฏิบัติการนี้ในระบบเครือข่ายในวงการธุรกิจWindows NT แบ่งเป็นWindows NT Server ใช้ในเครื่องที่เป็นแม่ข่าย Windows NT Client ใช้ในเป็นลูกข่าย
              . Microsoft Windows 2000 สืบเชื้อสายจาก Windows NT ไม่ใช่จาก Windows 95/98 ก่อนที่จะมีรุ่นนี้ Windows NT พัฒนามาถึง Windows NT 4 แต่แทนที่จะเรียกรุ่นต่อไปว่า Windows NT 5 กลับเปลี่ยนชื่อเป็น Windows 2000 ใช้ปี ค.ศ. ที่ออกจำหน่ายเป็นชื่อ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันว่าได้พัฒนามาจากWindows 95/98                            .Microsoft Windows Millennium คำว่า Millennium หมายถึงสหัสวรรษใหม่คนจำนวนมากคิดว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งของ Windows 2000 แต่ที่จริงWindows Millennium คือวินโดวส์ตระกูล Windows 95/98 รุ่นสุดท้าย หลังจากนี้บริษัท ไมโครซอฟต์เลิกพัฒนาวินโดวส์ตระกูลนี้
                   . Microsoft Windows XP เป็นวินโดวส์รุ่นล่าสุดพัฒนามาจาก Windows NT ซึ่ง Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการสมบูรณ์แบบสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทำงาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความเชื่อถือได้ว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้งานได้ง่าย Windows XP มี เวอร์ชั่น ได้แก่ Windows XP Starter Edition, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional Edition                 
 
 
               2 . ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ ได้แก่โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้แก่
โปรแกรมประมวลผลคำ(Word Processing Program) เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับพิมพ์งานเอกสารต่างๆ สามารถคำนวณที่ไม่ซับซ้อนได้ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น มักทำเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป (Packaged Program) ได้แก่Microsoft Word, PageMaker, CorelDraw เป็นต้น
                   . โปรแกรมตารางงาน (Spreadsheet) เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข โปรแกรมประเภทนี้ได้แก่ Microsoft Excel, Lotus เป็นต้น 
                 . โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการจัดการกับข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อการจัดเก็บ เรียกใช้และปรับปรุงได้ง่ายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย โปรแกรมประเภทนี้ได้แก่ Visual Foxpro, Microsoft Access เป็นต้น 
                     โปรแกรมกราฟิก (Graphic) เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการสร้างและตกแต่งภาพ เช่น โปรแกรม Photoshop, Paint เป็นต้น